NORMES DE FUNCIONAMENT (servicis i quotes)
FULLS D’INSCRIPCIÓ
JUNTA DIRECTIVA
HISTÒRIA  
ESCUT I LOGO
NOTÍCIES D’INTERÉS

Més info: covesmuntanyesibarrancs@gmail.com

Si feu clic en la fletxa de descàrrega podreu descarregar-vos totes les normes i el full d’inscripció. Podeu imprimir el full d’inscripció i portar-lo a la seu (on també en tenim còpies). Nosaltres li assignarem el número de soci i el segellarem.